Naszym Klientem jest ogólnopolski Deweloper – Spółka Akcyjna, działający na rynku mieszkaniowym od 1996 r. Realizowane inwestycje mieszkaniowe i komercyjne znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu.

Wraz z rozwojem i realizacją kolejnych inwestycji mieszkaniowych poszukujemy PRAWNIKA (in-house).

Miejsce Pracy: Warszawa

Nazwa stanowiska: Prawnik (in-house)

Forma zatrudnienia: Umowa o współpracę – działalność gospodarcza

Narzędzia pracy: komputer, telefon

Raportuje do: Prezesa Zarządu

WYMAGANIA

– Prawnik z uprawnieniami – adwokat lub radca prawny,

– Adwokat / radca prawny z doświadczeniem zawodowym min. 2 lata

– Prowadzący własną działalność lub gotowy do jej założenia,

– Znajomość prawa cywilnego, administracyjnego, budowlanego, kodeks spółek handlowych

– Znajomość zagadnień związanych z obsługą prawną spraw korporacyjnych Spółek,

– Zaangażowanie, odpowiedzialność, uporządkowanie, skrupulatność, sumienność,

– Bardzo dobra organizacja czasu pracy, terminowość i punktualność,

– Samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu,

– Wysoka kultura osobista, umiejętności interpersonalne, komunikatywność,

– Znajomość standardowych narzędzi biurowych (w tym MS Office),

– Dyspozycyjność,

– Prawo jazdy kat. B

ZAKRES ZADAŃ

– Bieżąca obsługa prawna działalności deweloperskiej Spółki,

– Obsługa prawna procesu inwestycyjnego, w tym budowlanego,

– Bieżąca obsługa korporacyjna Spółek z Grupy,

– Prowadzenie transakcji, opiniowanie, sprawdzanie umów przygotowanych przez kancelarię notarialną związanych z obrotem nieruchomościami,

– Przygotowywanie i opiniowanie projektów pism, umów, uchwał, pozwów, odwołań,

– Sporządzanie opinii prawnych i informacji prawnych dla Spółki;

– Współpraca z pozostałymi działami w Spółce i obsługa spraw prawnych wynikających z bieżącej działalności Spółki,

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Our Client is a known worldwide Polish producer and supplier of modern solutions and installation systems. It has been operating on the market for almost 30 years producing: high quality solutions in the scope of pipe water and heating installations, pipes of polyethylene, plastic joints of PPSU and PP-R and of brass, metal distributors and fittings, thermal insulation for floor heating and a wide range of steel sheet elements including installation boxes.

Some valuable information:

Employment: 700 employees,

Branches: Germany, Poland, Russia, Hungary, Ukraine and Belarus.

Production: Germany, Poland

Export: to almost 60 countries, the distribution chain covers Europe, a significant part of Asia, Africa it also reaches South and North America.

Place of work – the whole country territory of Czech Republic

Form of employment – Cooperation agreement for an indefinite period (B2B)

Components of remuneration: monthly basic salary + monthly discretionary bonus + quarterly bonus depending on the sales results (70% – 130%)

Immediate supervisor: Business Development Manager South Europe, Sales and Marketing Director

Tools: laptop, mobile phone, company car, monthly reimbursement

MAIN TASKS:

Market management: business development on new potential markets, creating sales and pricing strategy.

Identify new project opportunities.

Develop and maintain strategic business relationships with existing customers, decision makers (installers, contractors, investors, designers).

Acquiring new customers for products and systems.

Execution of sales plans of products and systems (budgets).

Meetings with industry fitters and designers, create B2B relationships.

Cooperation with other departments in the company.

MAIN SKILLS

Higher technical education — sanitary or heating systems.

Knowledge of construction and installation industry.

Experience in managing and business talks.

Demonstrate consultative selling approach.

Knowledge of sanitary or heating systems customers would be appreciated.

English language skills.

Driving license.

OFFER

Internal and external training package

Working in multicultural teams

Support of experienced specialists

Self-reliance in action

Performance bonuses

Flexible working hours

Working tools i.e. company car, laptop, mobile phone

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym Klientem  jest Deweloper i Spółdzielnia Mieszkaniowa, jeden z prężniej działających na rynku warszawskim od ponad 30 lat. W związku z dynamicznym rozwojem Klienta poszukujemy odpowiedzialnej, zaangażowanej osoby, która obejmie stanowisko Kierownik Działu i będzie zarządzała 10-cio osobowym zespołem pracowników biurowych oraz 50-cio osobową grupą pracowników terenowych.

Miejsce Pracy: Warszawa, biuro w nowoczesnym apartamentowcu na ostatnim piętrze z zielonym tarasem.

Nazwa stanowiska: Kierownik działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na 12 miesięcy a następnie na czas nieokreślony

Narzędzia pracy: komputer, telefon

Raportuje do: Zarządu, Zastępcy Prezesa

 Oferta dla Kandydatki/a:

 • Praca w dynamicznej i nowoczesnej firmie z zaangażowanym, ambitnym Zarządem.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stałe wynagrodzenie plus comiesięczna premia uznaniowa.
 • Bonus roczny – nagroda do wysokości max. 1 miesięcznego wynagrodzenia.
 • Laptop, telefon.
 • Przestronne i nowoczesne biuro w nowym apartamentowcu.
 • Dofinansowanie do wczasów.
 • Dopłata comiesięczna za pracę przy komputerze.
 • Szkolenia.

Ta oferta skierowana jest do Ciebie, jeżeli:

 • Jesteś odpowiedzialna/y i z zaangażowaniem wykonujesz obowiązki.
 • Jesteś osobą dojrzałą biznesowo gotową do wzięcia odpowiedzialności na danym stanowisku.
 • Posiadasz zdolności organizacyjne w odniesieniu do pracy własnej i podległego działu.
 • Komunikatywność, otwartość na ludzi – jest dla Ciebie równie ważna jak realizacja ustalonego harmonogramu i zadań.
 • Cechuje Cię wysoka kultura osobista.
 • Posiadasz umiejętność pracy w zespole i masz doświadczenie w zarządzaniu nim.
 • Odznaczasz się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi.
 • Jesteś odporna/y na stres.
 • Nastawiasz się na realizację zadań.
 • Jesteś otwarta/y na wprowadzanie i stosowanie nowych narzędzi informatycznych i masz łatwość przyswajania programów informatycznych.
 • Jesteś innowatorem i przejawiasz chęci usprawniania procesów – cechuje Cię pomysłowość, kreatywność.
 • Masz chęć rozwijania i motywowania zespołu – pobudzania go do pracy zespołowej i jednocześnie masz osobowość lidera – przywódcy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość tematyki funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.
 • Znajomość prawa budowlanego w zakresie remontów i eksploatacji budynków.
 • Znajomość ustawy o własności lokali i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.
 • Minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym o zbliżonym profilu lub jako Zarządcy Nieruchomości.
 • Wymagane doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz w pracy z klientem.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.

Zakres wykonywanych obowiązków, zadania:

 • Zarządzanie działem składającym się łącznie z ok. 6o osób (5o pracowników fizycznych i 10 osób biurowych):

– Rozdzielanie zadań, zarządzanie czasem, usprawnianie pracy Działu

– Ustalenie zasad pracy Działu i komunikacji

– Delegowanie zadań, egzekwowanie wyników, kontrola realizacji i jakości

 • Ścisła współpraca z Zarządem.
 • Sporządzanie harmonogramów oraz koordynacja przeglądów stanu technicznego budynków.
 • Sporządzanie rocznych planów remontów oraz sprawozdań z ich wykonania.
 • Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi.
 • Rozliczanie działań konserwacyjnych.
 • Likwidacja w trybie pilnym zagrożeń i awarii.
 • Nadzór nad stanem technicznym, estetycznym i porządkowym budynków, infrastruktury osiedlowej: kilkadziesiąt budynków mieszkalnych.
 • Kontrola realizacji zadań związanych z obsługą umów zewnętrznych w tym serwisowych na realizację odpowiednich usług.
 • Przygotowywanie oraz sprawdzanie ofert podwykonawców (materiałów przetargowych) w zakresie odpowiedzialności Działu oraz uczestnictwo w czynnościach przetargowych.
 • Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem środków, planowanie wydatków Działu, rozliczaniem nadzorowanych prac i zakupów, prowadzenie bieżącej sprawozdawczości.
 • Wdrożenie programów informatycznych obsługujących działalność techniczno-eksploatacyjną Spółdzielni.
 • Współpraca z samorządem mieszkańców m.in. Radą Nadzorczą.
 • Uczestnictwo i organizacja cyklicznych zebrań z mieszkańcami.
 • Budowanie dobrych relacji z mieszkańcami poprzez:

– Usprawnienie sposobu i jakości komunikacji wszelkimi kanałami

– Wprowadzanie narzędzi komunikacji (w tym systemów informatycznych) i efektywne wykorzystanie ich

– Usprawnienia pracy Działu i komunikacji w Dziale

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym Klientem  jest skandynawski koncern – lider w branży FMCG, producent hydroponiczny i dostawca świeżych produktów do większości sieci handlowych. 20 lat funkcjonowania na polskim rynku pozwoliło firmie osiągnąć bardzo wysoką rozpoznawalność marki. 

Miejsce Pracy: województwo mazowieckie

Nazwa stanowiska: Sales and Marketing Manager

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony.

Narzędzia pracy: komputer, samochód, telefon

Raportuje do: Dyrektora Zarządzającego

Ścieżka kariery:  tak

Opis stanowiska:

 • Realizuje i uczestniczy w tworzeniu strategii spółki jako lidera rynkowego.
 • Odpowiada za wynik finansowy firmy w szczególności za rozwój sprzedaży.
 • Zarządza sprzedażą poprzez: analizowanie wyników, realizowanie celów sprzedażowych i kierunków.
 • Uczestniczy w przygotowaniu budżetów: sprzedaży, marketingu i operacyjnych. Odpowiada za ich realizację.
 • Przygotowuje plany marketingowe, on line, off line.
 • Analizuje wyniki finansowe zarządzanych przez siebie obszarów i podejmuje działania, mające na celu ich podniesienie dbając jednocześnie o zgodność prowadzonych operacji ze strategią firmy.
 • Efektywnie zarządzanie podległymi zespołami. Wyznacza kierunki, jest charyzmatycznym liderem. Ewaluuje pracowników, motywuje.
 • Prowadzi analizy finansowe i sprzedażowe dla podejmowanych działań marketingowo-sprzedażowych – sporządza raporty opłacalności. Tworzy warianty i alternatywne rozwiązania.
 • Strategicznie zarządza sprzedażą: antycypuje trendy rynkowe, analizuje działania konkurencji, wprowadza nowe produkty na rynek oraz pozyskuje nowe rynki dla istniejących produktów. Prowadzi analizę finansową powyższych działań.
 • Wprowadza nowe rozwiązania i narzędzia sprzedażowo-marketingowe mające na celu budowanie przewagi konkurencyjnej i prowadzi ich analizę finansową.
 • Współpracuje z podległymi działami w celu ciągłego usprawniania wewnętrznych mechanizmów organizacji pracy, zatwierdza budżet, tworzy harmonogramy, kontroluje realizację budżetu, odpowiada za wynik.
 • Ma wymierny wpływ na rekrutację nowych pracowników, we współpracy z Dyrektorem Zarządzającym.
 • Uczestniczy w budowaniu relacji z klientami i kontrahentami.
 • Buduje bardzo dobre strategiczne relacje z klientami w celu osiągnięcia długoterminowej lojalnej współpracy.
 • Raportuje do Dyrektora Zarządzającego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z obszaru ekonomii / marketingu / zarządzania.
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze zarządzania sprzedażą i / lub marketingiem w branży spożywczej lub pokrewnej.
 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem.
 • Osobowość lidera i wizjonera. Konsekwentnie realizuje podjętą strategię. Motywator zespołu i coach.
 • Orientacja na osiąganie wyznaczonych celów.
 • Proaktywna, dynamiczna osobowość. Asertywność.
 • Umiejętność analizowania wyników finansowych, analityczne podejście do biznesu.
 • Umie budować relacje z klientami i kontrahentami, jest negocjatorem.
 • Doświadczenie w sprzedaży i we współpracy z sieciami – kupcami.
 • Kreatywność, innowacyjność w realizowaniu długotrwałych planów strategicznych.
 • Gotowość do podróży służbowych.
 • Znajomość narzędzi pakietu Office (excell, PPT, word).

 Oferta:

 • Praca w dynamicznej firmie – lidera w branży.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla najlepszych kandydatów umowa na czas nieokreślony.
 • Stałe wynagrodzenie plus bonus.
 • Samochód służbowy, laptop, telefon.
 • Praca z charyzmatycznym przełożonym.

Osobowość, sposób pracy Kandydata/ki:

Doskonale komunikujący/ca się z otoczeniem: współpracownikami, innymi działami firmy, klientami. Rozumie swoją rolę i misję stanowiska w firmie. Jasno komunikuje oczekiwania w stosunku do podwładnych i współpracowników. Otwarty/a na merytoryczną dyskusję i asertywny/a, potrafiący/a zjednywać sobie ludzi. Osoba, która lubi tworzyć nowe rozwiązania, systemy, standardy podnoszące efektywność.

Idealny/a kandydat/ka posiada silną i dynamiczną osobowość. Jest osobą konkretną, analityczną, opanowaną i stabilną w kontaktach zespołowych. Człowiek o wysokiej samoświadomości, który weźmie pełną odpowiedzialność za podejmowane zadania i decyzje oraz za zespół. Osoba ceniąca sobie niezależność, samodzielność, szeroki zakres odpowiedzialności i która konsekwentnie dąży do realizacji celów: terminowych i kosztowych. Nie popełnia tych samych błędów. Szanuje współpracowników. Umie pracować z budżetem i prowadzić analizy opłacalności. Wie jak delegować zadania, rozliczać z nich podwładnych i współpracowników.

Osoba posiadająca wysokie kompetencje menedżerskie, dojrzała, zaangażowana i odpowiedzialna.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym Klientem  jest innowacyjna firma – integrator systemów pomiarowych i testujących, który dostarcza gotowe rozwiązań w dziedzinach akwizycji oraz przetwarzania sygnałów elektrycznych i nieelektrycznych, systemów wizji maszynowej oraz kontroli procesów produkcyjnych. 

Miejsce Pracy: oddział Kraków.

Nazwa stanowiska: Konstruktor – Mechanik.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony.

Narzędzia pracy: komputer.

Raportuje do: Business Development Managera – oddział Kraków.

Ścieżka kariery:  w kierunku Project Managementu – w zależności od preferencji i celów Kandydata i firmy.

Opis stanowiska:

 • Konstruktor – Mechanik jest wiodącym członkiem zespołu projektowego.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wizualizacji koncepcji rozwiązań mechanicznych dla klienta.
 • Realizuje przydzielone zadania w ramach zespołu projektowego.
 • Wykonuje projekt, przygotowuje zamówienia części do realizacji projektu. Weryfikuje projekt i zamówienie.
 • Wykonuje montaż projektu dla klienta.
 • Współpracuje z innymi działami i osobami w firmie, włącznie z zagranicą.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn lub pokrewne np.: wydziały mechaniczne, automatyka, robotyka, sterowanie).
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn, linii produkcyjnych, elementów mechanicznych do urządzeń testowych.
 • Umiejętność projektowania obwodów pneumatycznych.
 • Umiejętność projektowania obwodów hydraulicznych będzie dodatkowych autem (warunek dodatkowy, niekonieczny).
 • 6 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące:- pracę z klientami zagranicznymi- pracę w rozproszonym zespole.
 • Znajomość języka angielskiego: na poziomie umożliwiającym pracę z klientami z zagranicy obejmującą również prowadzenie korespondencji, znajomość swobodna.
 • Kreatywność.
 • Wzorowa organizacja pracy.
 • Komunikatywność.
 • Głębokie zaangażowanie w powierzane zadania.
 • Doskonała percepcja potrzeb klienta.

Oferta:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, premia uznaniowa kwartalna lub roczna.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Pracę w międzynarodowym środowisku.
 • Szeroki wachlarz innowacyjnych projektów dla prestiżowych klientów automotive.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

 

Naszym klientem jest wiodąca firma  projektowo-wykonawcza Generalny Wykonawca w branży przemysłowej, obecna na polskim rynku od 1999 roku. Spółka realizuje projekty komercyjne, przemysłowe i infrastrukturalne. 

Miejsce Pracy: Wrocław

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. Kosztorysowania – Generalne Wykonawstwo.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę. Okres próbny 3 miesiące lub na czas nieokreślony.

Narzędzia pracy: m.in. komputer, telefon.

Raportuje do: Kierownika Zespołu Ofertowego

Ścieżka kariery:  stanowisko eksperckie w obszarze kosztorysowania / ofertowania w GW , członek zespołu Dyrektora Kontraktu GW.

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji projektowej;
 • Sporządzanie ofert techniczno-handlowych w zakresie wielobranżowym;
 • Sporządzanie zapytań ofertowych;
 • Weryfikacja poprawności ofert składanych przez podwykonawców;
 • Szacowanie ryzyka;
 • Udział w przetargach i negocjacjach z klientem;
 • Merytoryczne wsparcie handlowców w negocjacjach;
 • Merytoryczna odpowiedzialność za przygotowanie kompletnej oferty;

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższego, technicznego: preferowane kierunki związane z inżynierią, budownictwem;
 • 4-5 letnie doświadczenie w przygotowywaniu ofert techniczno-handlowych w szczególności w zakresie konstrukcji żelbetowych, robotach ziemnych i zewnętrznych, a także w zakresie wykończenia wnętrz w firmach generalnego wykonawstwa;
 • Dobrej znajomości obowiązujących przepisów branży budowlanej
 • 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inżyniera budowy i/lub kierownika robót, kierownika budowy;
 • Opcjonalnie: doświadczenia w pracy na stanowisku asystenta projektanta, projektanta konstrukcji żelbetowych
 • Zaangażowania;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz podstawowej znajomości programów typu AutoCAD;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Dokładności, samodzielności, sumienności, dobrej organizacji pracy;
 • Poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Komunikatywności;
 • Umiejętności pracy pod presją czasu;

Oferta:

 • Pracę w dynamicznej firmie o mocnej pozycji na rynku;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie plus dodatkowe benefity (ubezpieczenie Medicover, karta Multisport);
 • Premię;
 • Atrakcyjny pakiet socjalny;
 • Możliwość rozwoju zawodowego – oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami w branży;
 • Przyjazną atmosferę w pracy;

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

 

Naszym klientem jest wiodąca firma  projektowo-wykonawcza Generalny Wykonawca w branży przemysłowej, obecna na polskim rynku od 1999 roku. Spółka realizuje projekty komercyjne, przemysłowe i infrastrukturalne. 

Stanowisko: DYREKTOR KONTRAKTÓW

Cel stanowiska: Realizacja kontraktów budowlanych z uwzględnieniem aspektów jakościowo-technicznych oraz kosztowych. Dbanie o terminowość i efektywność projektów.

Branża: budownictwo, engineering.

Miejsce Pracy: Polska pn.-zach. i Polska centralna i wsch.

Raportuje do Zarządu Spółki.

Zakres obowiązków:

 

 • Aktywnie uczestniczy w procesie pozyskania projektów.
 • Całościowy nadzór nad realizacją kontraktów (ok. 3 kontrakty prowadzone równolegle) – w obszarze obiektów kubaturowych.
 • Planowanie projektu: tworzenie budżetu projektu i harmonogramu jego realizacji.
 • Koordynacja prac projektowych wykonywanych zasobami Spółki oraz firmami zewnętrznymi, szczególnie na etapie uzgodnień, doszczegółowienia danych lub zmian.
 • Znajomość rynku podwykonawców usług i poddostawców materiałów i instalacji. Planowanie doboru podwykonawców i dostawców materiałów i usług mające na celu osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego i jakości kontraktu.
 • Stały nadzór nad czasem i kosztami realizowanego kontraktu.
 • Negocjowanie i tworzenie umów z podwykonawcami oraz kontrola przestrzegania ich zapisów wraz z rozliczaniem dostawców towarów i usług.
 • Poszukiwanie najkorzystniejszych ofert na rynku w zakresie dostaw materiałów i usług podwykonawczych.
 • Nadzór nad prowadzonymi przez Spółkę pracami budowlanymi, kontrola techniczna, organizacyjna i finansowa budów.
 • Raportowanie o stanie prac nad poszczególnymi projektami.
 • Reprezentowanie Spółki przed inwestorami i osobami przez niego wskazanymi oraz przedstawicielami właściwych urzędów podczas realizacji całego kontraktu.
 • Pełnienie nadzoru (koordynacja i kontrola) nad pracami zespołu: Kierownika Kontraktu / Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, Inżynierów Budowy.
 • Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne – mgr inż. budownictwa.
 • 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Kontraktu, lub częściowo (min. 2 lata) jako Kierownik Budowy przy realizacji projektów powyżej 20 mln PLN (preferowane doświadczenie w budownictwie przemysłowym).
 • Bardzo dobra znajomość lokalnego rynku inwestorów, dostawców materiałów i usług budowlanych.
 • Bardzo dobra orientacja dotycząca cen materiałów i usług na lokalnym rynku.
 • Posiadanie niezbędnych uprawnień budowlanych.
 • Znajomość procedur przetargowych oraz FIDIC – preferowane.
 • Umiejętność wyceny całej inwestycji oraz weryfikacji wycen ofertowych dla usług i materiałów.
 • Bardzo dobra znajomość rynku podwykonawców i dostawców materiałów. Osoba posiadająca bardzo dobre kontakty w tych środowiskach.
 • Doświadczenia na stanowisku kierowniczym, umiejętności sterowania kapitałem ludzkim i finansowym w trakcie całego procesu realizacji inwestycji.
 • Umiejętność oceny stanu budowy pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i nadzorowania prac zespołu pracowników podczas realizacji kontraktu.
 • Znajomość i rozumienie treści umów.
 • Doskonałe zarządzanie czasem.
 • Zaangażowanie w pracę, gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
 • Chęć dalszego rozwoju zawodowego.
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Efektywność, dociekliwość i konsekwencja w analizie i rozwiązywaniu problemów.
 • Odpowiedzialność, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, interpersonalne – komunikacyjne, zarówno wewnątrz organizacji, jak i ze środowiskami zewnętrznymi.
 • Bardzo dobra znajomość programu Ms Excel.
 • Prawo jazdy kat B.

Oferta:

 • Pracę w dynamicznej firmie o mocnej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla najlepszych kandydatów umowa na czas nieokreślony.
 • Stałe wynagrodzenie plus dodatkowe benefity (ubezpieczenie Medicover, karta Multisport).
 • Premie: premia po zakończeniu każdego kontraktu wg systemu premiowego; dodatki: rozliczenia delegacji i kosztów wyjazdów służbowych.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.
 • Możliwość rozwoju zawodowego – oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami w branży.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

Osobowość, sposób pracy:

Doskonale komunikujący się z otoczeniem: współpracownikami, innymi działami firmy, inwestorami i urzędami.  Jasno komunikuje oczekiwania w stosunku do podwładnych i współpracowników. Otwarty na merytoryczną dyskusję i asertywny, potrafiący zjednywać sobie ludzi. Osoba, która lubi tworzyć nowe rozwiązania, systemy, standardy podnoszące efektywność.

Idealny kandydat posiada silną i dynamiczną osobowość, gotowa do licznych wyjazdów w teren. Jest osobą konkretną, analityczną, opanowaną i stabilną w kontaktach zespołowych. Człowiek o wysokiej samoświadomości, który weźmie pełną odpowiedzialność za podejmowane zadania i decyzje oraz za zespół. Osoba ceniąca sobie niezależność, samodzielność, szeroki zakres odpowiedzialności i która konsekwentnie dąży do realizacji celów: terminowych i kosztowych każdej inwestycji. Nie popełnia tych samych błędów. Szanuje współpracowników. O nieskazitelnej reputacji. Doskonale zna rynek podwykonawców i dostawców materiałów, potrafi wycenić inwestycje, usługi i materiały dla danej inwestycji. Wie jak tworzyć harmonogramy i je realizować. Wie jak delegować zadania, rozliczać z nich podwładnych i współpracowników.

Osoba posiadająca wysokie kompetencje menedżerskie.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

 

Naszym klientem jest lider w Polsce i Europie, specjalista branżowy w innowacyjnych zakresach prac podwykonawczych, posiadający własne laboratoria, park maszynowy i know-how. Spółka jest obecna na rynku od 1998 roku.

 

Stanowisko: DYREKTOR SPRZEDAŻY B2B, B2C

Cel stanowiska: Zwiększanie wyników sprzedażowych poprzez strategiczne zarządzanie działem handlowym i marketingu oraz profesjonalną i kompleksową obsługę klientów instytucjonalnycH, B2B, B2C. Wprowadzanie nowych produktów i kreowanie nowoczesnych narzędzi sprzedaży on-line.

Branża: budownictwo komercyjne, kubaturowe, również szeroko rozumiane AGRO. Obszar: B2B, B2C

Miejsce pracy: woj. Zachodniopomorskie

Raportuje do: Prezesa Zarządu oraz Zarządu

Zakres obowiązków:

 • Planowanie, prognozowanie i realizacja sprzedaży produktów firmy;
 • Realizacja planów budżetowych w zakresie sprzedaży i marketingu;
 • Uczestnictwo w budowie strategii sprzedażowej i marketingowej firmy;
 • Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów biznesowych, instytucjonalnych;
 • Przygotowywanie dokumentacji ofertowej: oferta, specyfikacja techniczna, umowa i innych dokumentów;
 • Stały kontakt z klientami i wysoka jakość obsługi;
 • Odpowiedzialność za satysfakcję klientów – badanie jakości obsługi;
 • Poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży: tradycyjnych i w szczególności e-Commerce;
 • Budowanie i kreowanie narzędzi sprzedażowych oraz wdrażanie i opracowywanie projektów mających na celu poszukiwanie nowych rynków zbytu produktów;
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów – tworzenie strategii i planów operacyjnych;
 • Bieżąca analiza efektywności działań sprzedażowych i marketingowych w zakresie on-line i off-line, wyciąganie wniosków, wprowadzanie usprawnień;
 • Ustalenie i realizacja celów ilościowych i jakościowych;
 • Współpraca w pozyskiwaniu klientów strategicznych dla sprzedaży produktów na rynku krajowym i zagranicznym;
 • Zarządzanie 8-10 osobowym zespołem podległych pracowników: wyznaczanie celów, motywowanie, rozliczanie;
 • Podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku;
 • Bieżący monitoring i analiza rynku;
 • Współpraca z innymi działami w firmie: export, logistyka, produkcja, księgowość;
 • Raportowanie do Zarządu;

Wymagania:

 • Co najmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze sprzedaży i marketingu związanego z obsługą klientów indywidualnych i biznesowych, instytucjonalnych (B2C i B2B) przynajmniej na stanowisku Kierownika Sprzedaży, Kierownika Handlowego;
 • Ogólna znajomość ustawy zamówień publicznych;
 • Umiejętność prowadzenia sprzedaży projektowej dla klientów biznesowych: od przygotowania oferty, negocjacje, analizę techniczną, przygotowanie rozwiązań i zamknięcie sprzedaży;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, marketing, zarządzanie i/lub techniczne);
 • Mile widziana znajomość procedur wykonawstwa budowlanego i kompetencje techniczne – będzie to dodatkowy atut;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem;
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku (rynek wschodni i zachodni) będzie ważnym dodatkowym atutem;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność komunikacji i budowania relacji z ludźmi;
 • Bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Zdolności analityczne i planistyczne;
 • Budowanie świadomości marki;
 • Znajomość narzędzi sprzedażowych on-line;
 • Umiejętność analizowania danych i formułowania wniosków;
 • Monitorowanie i analiza danych rynkowych dot. segmentu rynku, działań konkurencji, preferencji konsumentów;
 • Kreowanie polityki rozwoju produktów;
 • Zorientowanie na cel;
 • Otwartość na współpracę i komunikatywność;
 • Sumienność, odpowiedzialność, otwartość na ludzi;
 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Dobra znajomość pakietu Office (excel, ppt, word);
 • Dyspozycyjność;

Nasz klient oferuje:

 • Pracę w stabilnej firmie będącej liderem w Polsce;
 • Możliwość realnego wpływu na rozwój firmy;
 • Duży poziom samodzielności i decyzyjności;
 • Bezpośrednia współpraca z Zarządem firmy;
 • Nowoczesne narzędzia pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy powiązany z indywidualnymi wynikami pracy;
 • Samochód służbowy;
 • Umowa o pracę lub współpracę w oparciu o działalność gospodarczą;

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym klientem jest rozpoznawalna krakowska agencja strategiczno-kreatywna 360 stopni, która od wielu lat pracuje dla znanych i dobrze rozpoznawalnych marek.

Stanowisko: ACCOUNT MANAGER

Cel stanowiska: Samodzielne prowadzenie projektów realizowanych przez agencję, w szczególności z zakresu szeroko rozumianych pojęć ATL/BTL/Interactive – zarówno w zakresie stałych klientów agencji jak i projektów przetargowych.

Branża: Reklama

Miejsce Pracy: Kraków

Raportuje do: Group Account Managera

Forma zatrudnienia: Umowa o współpracę – działalność gospodarcza. Umowa na okres próbny 4 miesięcy.

Profil kandydata

 • Jest partnerem dla Klienta. Potrafi słuchać i odgadywać jego potrzeby;
 • Nie czeka na to co przyniesie mu los, lecz jest kreatorem rzeczywistości;
 • Ma wizję, którą zaraża Klienta i inne działy w agencji;
 • Jest elastyczny, opanowany i wytrwale dąży do celu;
 • Jest zapamiętywalny, wyrazisty i skuteczny w działaniu;

Zakres obowiązków

 • Samodzielne prowadzenie projektów realizowanych przez agencję
  (w szczególności z zakresu szeroko rozumianych pojęć ATL/BTL/Interactive) – zarówno w zakresie stałych klientów agencji jak i projektów przetargowych;
 • Planowanie, koordynacja, kontrola wszystkich prac niezbędnych w celu realizacji projektów (zarówno od strony agencyjnej w poszczególnych działach jak i od strony partnerów i podwykonawców agencji) w których bierze udział agencja – stali klienci agencji oraz przetargi;
 • Definiowanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań;
 • Budowanie i rozwijanie relacji z dotychczasowymi klientami agencji ukierunkowane na rozwój biznesu i powiększanie obsługiwanych budżetów;
 • Delegowanie niezbędnych obowiązków do odpowiednich działów agencji i/lub podwykonawców, partnerów itd.;
 • Przygotowywanie ofert handlowych oraz ich negocjowanie z Klientami;
 • Kontakty z podwykonawcami agencji oraz negocjacje handlowe;
 • Współtworzenie rozwiązań biznesowych dla klientów agencji;
 • Tworzenie prezentacji handlowych oraz udział w bezpośrednich spotkaniach z klientami agencji – zarówno w zakresie realizowanych już projektów jak i nowo pozyskiwanych budżetów;

Wymagania

Wymagania twarde

 • Minimum 4 lata doświadczenia w agencji reklamowej na podobnym stanowisku w szczególności w zakresie prowadzenia projektów: digital, ATL, BTL, produkcji filmowej, konkursów;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodna komunikację w tym języku;
 • Gotowość do założenie, lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • Sprawna obsługa pakietu Office w szczególności: Word, Excel, Power Point;
 • Aktywne Prawo jazdy;

Wymagania „miękkie”

 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności autoprezentacji i swobodnej merytorycznej argumentacji;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji;
 • Zorientowanie na realizację założonych celów finansowych;
 • Duża samodzielność, ale jednocześnie wysoko rozwinięta umiejętność pracy w grupie;
 • Zaangażowanie oraz duże poczucie odpowiedzialności za realizowane projekty i ludzi, którzy biorą udział w ich tworzeniu;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres;
 • Umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie – w tym w szczególności projektów długoterminowych i wielowątkowych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia idąca w parze ze zdolnością do określania oceny i ustalania głównych priorytetów przy realizacji projektów – w szczególności w sytuacji pracy nad kilkoma jednocześnie;
 • Efektywność w zarządzaniu swoim czasem pracy;

Wymagania dodatkowe/Mile widziane

 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem nowoczesnych stron internetowych;
 • Znajomość narzędzi komunikacji marketingowej online;
 • Znajomość Google Analytics oraz Google AdWord;
 • Doświadczenie w realizacji działań promocyjnych w internecie (SEM, SEO, display, e-mail marketing, social media);
 • Praktyczna znajomość aspektów związanych z prawem autorskim;

Nasz klient oferuje:

 • Praca w stabilnej spółce;
 • Praca dla znanych i dużych marek;
 • Możliwość wdrażania swoich własnych pomysłów w rozwój projektów oraz samej agencji;
 • Duża samodzielność w pracy;
 • Elastyczność czasowa w pracy;
 • Stabilne, stałe wynagrodzenie;
 • Kilka rodzajów premii;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Szkolenia mające na celu rozwój, zwiększenie i pozyskiwanie nowych kompetencji;

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym klientem jest lider w Polsce i Europie, specjalista branżowy w specyficznych zakresach prac podwykonawczych, posiadający własne laboratoria, park maszynowy i know-how. Spółka jest obecna na rynku od 1998 roku.

Stanowisko: DYREKTOR REALIZACJI

Cel stanowiska: Realizacja kontraktów w Polsce i za granicą z uwzględnieniem aspektów jakościowo-technicznych oraz kosztowych. Dbanie o terminowość i efektywność projektów.

Branża: budownictwo komercyjne, kubaturowe

Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie, projekty w całej Polsce i Europie

Raportuje do: Prezesa Zarządu

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie projektami budowlanymi i wdrożeniowymi zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem projektu, wymaganiami klienta,
 • Odpowiedzialność za dotrzymywanie harmonogramów robót oraz zarządzanie budżetami prowadzonych kontraktów;
 • Całościowy nadzór nad realizacją kilku kontraktów równocześnie;
 • Raportowania stanu zaawansowania projektów i robót oraz aktywnego udziału w kontroli budżetowej,
 • Nadzoru nad dokumentacją techniczną, prawną i finansową projektu;
 • Wyjątkowa dbałość o wszelkie sprawy formalne związane z prowadzonymi kontraktami;
 • Rozliczania końcowego wyniku budów i projektów,
 • Wprowadzanie procesów oraz procedur podnoszących efektywność działania kontraktów ale i całej firmy;
 • Realizacji zadań prowadzących do zwiększenia efektywności poprzez utrzymanie i podnoszenie standardów, analizowanie, kontrolowanie i optymalizacja kosztów,
 • Operacyjne zarządzanie działalnością firmy – bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych działów firmy tj. produkcja, obsługa klienta, sprzedaż, back office;
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem, reprezentowanie Spółki przed Inwestorami oraz przedstawicielami właściwych urzędów;
 • Bezpośrednie raportowanie do Prezesa Spółki;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – mile widziane o kierunku budownictwo;
 • Minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku po stronie Generalnego Wykonawcy, przy realizacji projektów kubaturowych – preferowane obiekty komercyjne;
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym, umiejętność sterowania kapitałem ludzki i finansowym w trakcie całego procesu realizacji kontraktu oraz zarządzania zespołem;
 • Znajomość i rozumienie treści umów;
 • Umiejętność oceny stanu projektu pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności budowania zespołu i motywowania;
 • Doświadczenia w prowadzeniu negocjacji z klientami i podwykonawcami oraz w sporządzaniu wycen;
 • Bardzo dobrej znajomości procesu inwestycyjnego, kwestii administracyjnych, finansowych i prawnych związanych z zarządzaniem projektami budowlanymi;
 • Znajomość procedur przetargowych;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz zespołu;
 • Bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
 • Mobilności geograficznej, gotowości do odbywania podróży służbowych;
 • Uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, zaangażowanie w działania;
 • Odpowiedzialność, sumienność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w krytycznych sytuacjach w trakcie realizacji kontraktu;
 • Mile widziana znajomości języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację – warunek nie jest konieczny;
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość programu Excel;
 • Uprawnienia budowlane

Nasz klient oferuje:

 • Pracę w dynamicznej firmie o bardzo mocnej pozycji na rynku polskim i europejskim;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Bonus od zrealizowanych celów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego – oferujemy współpracę z najlepszymi ekspertami w branży;
 • Dobrą atmosferę w pracy;
 • Wsparcie w relokacji kandydata/kandydatki;
 • Narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon;

Osobowość, sposób pracy:

Idealny kandydat posiada silną i dynamiczną osobowość, osoba gotowa do licznych wyjazdów w teren. Jest osobą konkretną, analityczną, opanowaną i stabilną w kontaktach zespołowych. Człowiek o wysokiej samoświadomości, który weźmie pełną odpowiedzialność za podejmowane zadania i decyzje oraz za zespół. Osoba ceniąca sobie niezależność, samodzielność, szeroki zakres odpowiedzialności, i która konsekwentnie dąży do realizacji celów: terminowych i kosztowych każdej inwestycji. Nie popełnia tych samych błędów. Szanuje współpracowników. O nieskazitelnej reputacji. Wie jak tworzyć harmonogramy i je realizować. Deleguje zadania, rozlicza z nich podwładnych i współpracowników.

Doskonale komunikujący się z otoczeniem: współpracownikami, innymi działami firmy, inwestorami i urzędami.  Jasno komunikuje oczekiwania w stosunku do podwładnych i współpracowników. Otwarty na merytoryczną dyskusję i asertywny, potrafiący zjednywać sobie ludzi. Osoba, która lubi tworzyć nowe rozwiązania, systemy, standardy podnoszące efektywność.

Osoba posiadająca wysokie kompetencje menedżerskie.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Dla naszego Klienta, prestiżowego hotelu mieszczącego się w Warszawie, rozpoznawalnej światowej marki, poszukujemy osoby na stanowisko:

HEAD CHÉF – SZEF KUCHNI

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • Samodzielne przygotowywanie i opracowanie polityki i kierunku gastronomii w obiekcie hotelowo-gastronomicznym;
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działu: ustalanie grafików pracy, zamawianie towaru, kontrola jakości posiłków, nadzór nad sprawną obsługą gości;
 • Sprawnie przyjmuje i realizuje zamówienia we właściwym czasie i kolejności, w oparciu o wysokie standardy marki sieci;
 • Przyjmuje i analizuje opinie, wprowadza działania korygujące;
 • Utrzymuje poprawne relacje z dostawcami;
 • Uwzględnia nowe dania i trendy kulinarne w ofercie restauracji;
 • Przestrzega obowiązujących norm i standardów;
 • Tworzy kartę menu dla restauracji hotelowej, jak również ustala posiłki dla grup zorganizowanych oraz imprez okolicznościowych i konferencji;
 • Racjonalne gospodaruje towarem oraz nadzoruje gospodarkę materiałową i odpady;
 • Opracowuje receptury z wykorzystaniem zasad kalkulacji food cost;
 • Posiada wysoką wiedzę z zakresu GMP/GHP/HACCP;
 • Zarządza zakupami, wyborem dostawców, negocjacjami handlowymi;
 • Zarządza jakością – wdraża i kontroluje standardy jakościowe warunkujące stałą jakość i bezpieczeństwo żywieniowe wytwarzanych produktów;
 • Dba o pozytywny wizerunek firmy;
 • Dokonuje okresowej oceny pracowników, uczestniczy w wyznaczaniu celów;
 • Współuczestniczy w przyuczaniu do zawodu pracowników i praktykantów, wspiera ich w doskonaleniu umiejętności;
 • Ścisła współpraca z innymi działami/jednostkami/komórkami organizacyjnymi;
 • Praca w trybie zmianowym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Szefa Kuchni lub Zastępcy Szefa Kuchni w obiekcie hotelowo-restauracyjnym z ok. 150-200 pokojami;
 • Wiedza z zakresu GMP/GHP/HACCP;
 • Umiejętność kalkulacji i tworzenia receptur;
 • Doskonała znajomość kuchni polskiej i międzynarodowej;
 • Umiejętność zarządzania personelem powyżej 25 osób;
 • Doskonałe umiejętności właściwej komunikacji z załogą, rozwiązywania problemów i organizowania pracy podległych pracowników;
 • Bardzo dobra znajomość prawa pracy, układania harmonogramów, material control;
 • Wykształcenie o profilu gastronomicznym;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;
 • Umiejętność komunikacji, i pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego, umożliwiającą komunikację dla potrzeb zawodowych;
 • Duża odporność na stres;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoki profesjonalizm kulinarny, innowacyjność i współczesność w przyrządzaniu dań;
 • Posiadanie wyobraźni, zmysłu estetycznego i poczucia elegancji;
 • Znajomość nowoczesnych metod obróbki potraw;
 • Doświadczenie w obsłudze gastronomicznej imprez dla ponad 200 osób;
 • Bardzo dobra znajomość programów biurowych pakietu MS Office;
 • Wymagana aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nasz Klient oferuje:

 • Stabilną i odpowiedzialną pracę w prestiżowym hotelu w Warszawie;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym klientem jest wiodąca firma projektowo-wykonawcza w branży przemysłowej, obecna na polskim rynku od 1999 roku. Spółka realizuje projekty komercyjne, przemysłowe i infrastrukturalne. 

Stanowisko: DYREKTOR KONTRAKTU

Cel stanowiska: Realizacja kontraktów budowlanych z uwzględnieniem aspektów jakościowo-technicznych oraz kosztowych. Dbanie o terminowość i efektywność projektów.

Branża: budownictwo, engineering.

Miejsce Pracy: Wrocław (budowy w Polsce).

Raportuje do Dyrektora Realizacji.

Zakres obowiązków:

 • Całościowy nadzór nad realizacją kontraktu – w obszarze obiektów kubaturowych.
 • Planowanie projektu: tworzenie budżetu projektu i harmonogramu jego realizacji.
 • Koordynacja prac projektowych wykonywanych zasobami Spółki oraz firmami zewnętrznymi, szczególnie na etapie uzgodnień, doszczegółowienia danych lub zmian.
 • Znajomość rynku podwykonawców usług i dostawców materiałów i instalacji. Planowanie doboru podwykonawców i dostawców materiałów i usług mające na celu osiągnięcie najlepszego wyniku finansowego i jakości kontraktu.
 • Stały nadzór nad czasem i kosztami realizowanego kontraktu.
 • Negocjowanie i tworzenie umów z podwykonawcami oraz kontrola przestrzegania ich zapisów wraz z rozliczaniem dostawców towarów i usług.
 • Poszukiwanie najkorzystniejszych ofert na rynku w zakresie dostaw materiałów i usług podwykonawczych we współpracy z działem zakupów.
 • Nadzór nad prowadzonymi przez Spółkę pracami budowlanymi, kontrola techniczna, organizacyjna i finansowa budów.
 • Reprezentowanie Spółki przed inwestorami i przedstawicielami właściwych urzędów podczas realizacji całego kontraktu.
 • Pełnienie nadzoru nad pracami Kierownika Montażu – ich koordynacja oraz kontrola.
 • Zarządzanie zespołem, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania.
 • Uczestniczenie w procesie pozyskania projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne – mgr inż. budownictwa
 • 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Kontraktu, lub częściowo (min. 2 lata) jako Kierownik Budowy przy realizacji projektów powyżej 30 mln PLN (preferowane doświadczenie w budownictwie przemysłowym).
 • Posiadanie niezbędnych uprawnień budowlanych.
 • Znajomość procedur przetargowych oraz FIDIC – preferowane.
 • Umiejętność wyceny całej inwestycji oraz weryfikacji wycen ofertowych dla usług i materiałów.
 • Bardzo dobra znajomość rynku podwykonawców i dostawców materiałów.
 • Doświadczenia na stanowisku kierowniczym, umiejętności sterowania kapitałem ludzkim i finansowym w trakcie całego procesu realizacji inwestycji.
 • Umiejętność oceny stanu budowy pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i nadzorowania prac podczas realizacji kontraktu.
 • Znajomość i rozumienie treści umów.
 • Doskonałe zarządzanie czasem.
 • Zaangażowanie w pracę, gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
 • Chęć dalszego rozwoju zawodowego.
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Odpowiedzialność, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Bardzo dobra znajomość programu Ms Excel.
 • Prawo jazdy kat B.

Nasz klient oferuje:

 • Pracę w dynamicznej firmie o mocnej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stałe wynagrodzenie plus dodatkowe benefity (ubezpieczenie Medicover, karta Multisport).
 • Premia po zakończeniu każdego kontraktu wg systemu premiowego.
 • Rozliczenia delegacji i kosztów wyjazdów służbowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego – współpraca z najlepszymi ekspertami w branży.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Opcjonalnie pomoc w relokacji kandydata/tki.
 • Samochód służbowy.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Naszym klientem jest wiodąca firma projektowo-wykonawcza w branży konstrukcji stalowych, obecna na polskim rynku od 1999 roku. Spółka realizuje inwestycje komercyjne, przemysłowe i infrastrukturalne. Działalność firmy obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę i montaż obiektów stalowych (wraz z pełną dokumentacją) dostarczanych dla różnorodnych gałęzi gospodarki.

Stanowisko: DYREKTOR ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Cel stanowiska: Wprowadzenie strategii zakupowo logistycznej do spółki wraz z narzędziami standaryzującymi procesy. Generowanie oszczędności i podnoszenie efektywności operacyjnej.

Branża: budownictwo, engineering

Miejsce Pracy: Wrocław.

Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za efektywne funkcjonowanie zespołu Działu Zakupów i Logistyki w zakresie powierzonych zadań.
 • Tworzenie, wdrażanie i realizacja celów strategii zakupowej firmy.
 • Prowadzenie polityki zakupowej materiałów budowalnych.
 • Zarządzanie procesem poszukiwania, prowadzenia negocjacji i wyboru dostawców.
 • Określanie potrzeb w zakresie dostaw produktów, tworzenie planów zakupów oraz realizacja procesów zakupu.
 • Wdrożenie systemów oraz standaryzowanie procesów zakupowych i logistycznych mających na celu mierzalny wzrost efektywności działu.
 • Utrzymanie długofalowej współpracy z dostawcami materiałów i usług.
 • Optymalizowanie warunków zakupowych i rentowności poprzez skuteczne negocjacje z dostawcami i poszukiwanie nowych rozwiązań.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w celu realizacji strategii firmy.
 • Tworzenie i odpowiedzialność za budżet działu zakupów i logistyki.
 • Stałe monitorowanie i analizowanie wskaźników kosztowych, jakościowych i efektywnościowych.
 • Analizowanie rynku poszczególnych kategorii produktów i usług.
 • Monitorowanie, analiza działań konkurencji oraz trendów rynkowych.
 • Kontrola rynku dostawców, ocena ich możliwości dostaw.
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych dotyczących potrzeb zakupowych oraz specyfikacji produktów pod kątem produkcji i projektów.
 • Ścisły kontakt z dyrektorami działów wewnętrznych: w szczególności dział projektowy, przygotowanie produkcji, realizacji i dział finansów.
 • Zarządzanie bazą dostawców produktów i usług.
 • Prowadzenie dokumentacji zakupowej: umowy ramowe, umowy zakupowe pod projekty, umowy dotyczące zakupu usług w tym usług montażowych i inne.
 • Okresowy audyt i ocena dostawców i wykonawców.
 • Kontrola zapasów magazynowych zgodna za zapotrzebowaniem krótko i średnio terminowym.
 • Prognozowanie oraz tworzenie harmonogramów dostaw.
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych dostawców i negocjacje zakupowe.
 • Administrowanie danych i dokumentów w SAP.
 • Zapewnienie terminowego i prawidłowego przepływu dokumentów.
 • Realizacja założonych celów kosztowych, realizacja celów budżetowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (budowlane) lub ekonomiczne.
 • 5 lata doświadczenia w zarzadzaniu działem zakupów i logistyki spółki produkcyjnej – w branży budowlanej lub ogólnoprzemysłowej, na stanowisku managerskim lub starszego specjalisty.
 • Doświadczenie w tworzeniu i optymalizacji procesów zakupowo-logistycznych.
 • Znajomość systemu SAP (przynajmniej podstawowa)
 • Umiejętność obsługi programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Znajomość prawa celnego i transportowego.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych.
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych.
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz prowadzenia rozmów handlowych z kontrahentami.
 • Silna orientacja na wyniki, realizację celu, optymalizacje kosztów.
 • Zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 5 osób.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników.
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Kreatywność, sumienność, dokładność.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. dobrym.
 • Gotowość do podróży służbowych.

Nasz klient oferuje:

 • Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (okres próbny 6 miesięcy).
 • Praca w pełnym wymiarze godzin.
 • Stałe wynagrodzenie plus dodatkowe benefity – atrakcyjny pakiet motywacyjny.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Przyjazna atmosfera w pracy.
 • Narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Nasz klient należy do czołówki światowych producentów urządzeń do obróbki metali. Jest liderem technologicznym w branży. Produkty inwestycyjne kierowane są do producentów z wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Produkty te zapewniają przewagę konkurencyjną w zakresie procesów wytwórczych.

Stanowisko: INŻYNIER PROJEKTU – EUROPA

Cel stanowiska: Zarządzanie projektem od etapu sprzedaży do etapu uruchomienia.

Branża: przemysł maszynowy, metalowy,

Lokalizacja: Zachodnia Polska, obszar działania – Europa

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowa odpowiedzialność za Zarządzanie projektem od momentu pozyskania zlecenia od klienta do momentu uruchomienia gotowej instalacji (produktu) w zakładzie u klienta.
 • Systematyczny kontakt z klientem od etapu sprzedaży do etapu uruchomienia zapewniający klientowi nie rzadziej jak dwutygodniową aktualizację danych na temat stopnia zaawansowania zlecenia;
 • Organizacja wizyt klienta w siedzibie firmy;
 • Udział w spotkaniach techniczno – handlowych z klientem, odbiorach wstępnych i odbiorach końcowych urządzeń;
 • Kontrola płatności ze strony klienta, zapobieganie powstawaniu zaległości płatniczych, negocjacje w przypadkach wymagających wyjaśnień lub interwencji;
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu na etapie: projektowania, zakupów, wykonania, testowania, wysyłki, uruchomienia.
 • Bieżąca kontrola kosztów zlecenia w odniesieniu do ustaleń kalkulacyjnych.
 • Bieżąca kontrola rozwiązań stosowanych w projekcie pod kątem zgodności z zapisami kontraktowymi i specyfikacją techniczną oraz z wymaganiami norm.
 • Uczestniczenie w naradach produkcyjnych, spotkaniach otwierających i zamykających zlecenia.
 • Organizacja i prowadzenie spotkań dotyczących realizowanych zleceń.
 • Dbałość o wizerunek firmy w relacjach z klientami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad poufności i ochrony przed działaniami konkurencji.
 • Dbałość o poprawną komunikację i właściwy przepływ informacji w odniesieniu do realizowanego projektu.
 • Postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

Kwalifikacje i wymagania:

 • Wyższe techniczne.
 • Minimum 2 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem projektem w branży produkcyjnej.
 • Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń do obróbki cieplnej.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Produktywna współpraca z innymi członkami zespołu.
 • Umiejętność planowania i organizacji własnej pracy.
 • Terminowość i systematyczność.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.
 • Nastawienie na realizację celu.
 • Wysoka kultura osobista.

Nasz klient oferuje:

 • Współpracę ze specjalistami i menedżerami ze wszystkich jednostek Grupy na wielu płaszczyznach.
 • Pracę z najnowszymi i unikalnymi w globalnej skali rozwiązaniami technicznymi.
 • Udział w projektowaniu nowatorskich i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta urządzeń.
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Nasz klient należy do czołówki światowych producentów urządzeń do obróbki metali. Jest liderem technologicznym w branży. Produkty inwestycyjne kierowane są do producentów z wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Produkty te zapewniają przewagę konkurencyjną w zakresie procesów wytwórczych.

Stanowisko: INŻYNIER SPRZEDAŻY – EUROPA

Cel stanowiska: Realizację planów sprzedażowych.

Branża: przemysł maszynowy, metalowy,

Lokalizacja: Zachodnia Polska, obszar działania – Europa

Zakres obowiązków:

 • Sprzedaż urządzeń oferowanych przez zakład produktu.
 • Realizacje planów sprzedaży, ustalanych wspólnie z dyrektorem zakładu.
 • Pozyskiwanie nowych klientów, generowanie nowych możliwości biznesowych.
 • Opracowanie oferty techniczno – handlowej spełniającej wymagania klienta oraz chroniącej interesy firmy.
 • Współpraca z inżynierem projektu, konstruktorem prowadzącym, kalkulantem podczas przygotowywania oferty, tj. przygotowania założeń i koncepcji technicznej, oraz szacowania kosztów.
 • Współpracę w tworzeniu i realizacji planów marketingowych
 • Czynny udział w opracowywaniu kalkulacji i ich ostateczna weryfikacja i sprawdzenie.
 • Samodzielne negocjacje cen i podejmowanie decyzji w zakresie cen oferowanych.
 • Samodzielnie, lub wspólnie, negocjacje techniczno – handlowe z klientem, ustalanie terminów i miejsc spotkań z klientami.
 • Utrzymywanie bliskich kontaktów z istniejącymi klientami i partnerami w zakresie obsługiwanych rynków oraz częste kontakty osobiste w siedzibie klienta.
 • Negocjacje cen sprzedaży zapewniających firmie optymalną marżę brutto.
 • Monitorowanie i analiza zmian rynkowych mających wpływ na rozwój sprzedaży i produktu.
 • Monitorowanie i analiza działań konkurencji i ich produktów, celem właściwego pozycjonowania własnej oferty handlowej.
 • Czynne uczestnictwo w targach, seminariach oraz pomoc w ich organizowaniu, we współpracy ze specjalistami ds. marketingu.
 • Dbałość o wizerunek firmy w relacjach z klientami.

Kwalifikacje i wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa.
 • Minimum 2 lata w sprzedaży technicznej lub dóbr inwestycyjnych.
 • Dodatkowym atutem będzie teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu metaloznawstwa, budowy i eksploatacji urządzeń metalurgicznych lub innych podobnych urządzeń przemysłowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
 • Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych.
 • Umiejętność współpracy w grupie.
 • Kreatywność i samodzielność.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Zdolności negocjacyjne.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, współpracy.
 • Kreatywność i samodzielność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność planowania i organizacji własnej pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.
 • Nastawienie na realizację celu.
 • Terminowość i systematyczność.
 • Podejmowanie inicjatyw i dążenie do poszukiwania nowych rozwiązań.

Nasz klient oferuje:

 • Współpracę ze specjalistami i menedżerami ze wszystkich jednostek Grupy na wielu płaszczyznach.
 • Pracę z najnowszymi i unikalnymi w globalnej skali rozwiązaniami technicznymi.
 • Udział w projektowaniu nowatorskich i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta urządzeń.
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Nasz klient należy do czołówki światowych producentów urządzeń do obróbki metali. Jest liderem technologicznym w branży. Produkty inwestycyjne kierowane są do producentów z wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Produkty te zapewniają przewagę konkurencyjną w zakresie procesów wytwórczych.

Stanowisko: INŻYNIER SERWISU – EUROPA

Cel stanowiska: Realizacja procesu montażu, uruchomienia oraz świadczenia usług serwisowych urządzeń wyprodukowanych przez naszego Klienta. Bezpośredni kontakt z klientem w celu udzielenia wsparcia technicznego.

Branża: przemysł maszynowy, metalowy,

Lokalizacja: Zachodnia Polska, obszar działania – Europa

Zakres obowiązków:

 

 • Realizacja prac związanych z montażem i uruchamianiem wyrobów u klientów zgodnie z dokumentacją techniczną, umową, harmonogramem realizacji montażu oraz programami prób i badań.
 • Realizacja remontów i modernizacji zgodnie z zakresem określonym w umowie i dokumentacji technicznej.
 • Przeprowadzanie walidacji procesu realizacji usług montażowych, remontów i modernizacji, przekazywanie informacji dotyczących wyników walidacji zainteresowanym komórkom organizacyjnym oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Uczestnictwo w obsłudze klientów i użytkowników wyrobów w zakresie zobowiązań gwarancyjnych.
 • Przekazywanie sprzedawcom oraz zainteresowanym komórkom organizacyjnym informacji o wpływających do zakładu reklamacjach.
 • Przygotowanie, emitowanie i archiwowanie dokumentów związanych z obsługą gwarancyjną.
 • Udział w przygotowaniu i zestawieniu urządzeń do prób i badań testowych – uzgodnienie z brygadzistami oddziałów produkcji zasad zestawiania urządzeń w oparciu o założenia fundamentowo-branżowe i aktualne uwarunkowania na produkcji.
 • Udział w próbach końcowych i testowaniu urządzeń zgodnie z założonym programem, planami wykonania wyrobu i przebiegu procesu produkcyjnego.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji elektrycznej dla komórek wykonawczych.
 • Nadzór nad demontażem i wysyłką wyrobu.
 • Przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i regulaminów, w tym przepisów BHP i ppoż.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji, uczestniczenie w szkoleniach i kursach organizowanych przez firmę.
 • Dbałość o wizerunek i interesy firmy, szczególnie w kontaktach z klientem i firmami zewnętrznymi, przestrzeganie ustalonych zasad poufności i ochrony przed działaniami konkurencji.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń służbowych i specyfiki Zakładu.

Kwalifikacje i wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka) .
 • Uprawnienia elektryczne SEP „E” do 1kV .
 • Mile widziane posiadanie uprawnień elektrycznych SEP „D” do 1kV .
 • Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu systemów automatyki urządzeń przemysłowych .
 • Mile widziana teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń do obróbki cieplnej .
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej .
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność.
 • Gotowość do częstych podróży służbowych.

Nasz klient oferuje:

 • Współpracę ze specjalistami i menedżerami ze wszystkich jednostek Grupy na wielu płaszczyznach.
 • Pracę z najnowszymi i unikalnymi w globalnej skali rozwiązaniami technicznymi.
 • Udział w projektowaniu nowatorskich i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta urządzeń.
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

For a global player in heavy machining industry, we are searching for

Position: CHIEF FINANCIAL OFFICER CEE REGION

Summary:

As a key member of the Executive Management team, the Chief Financial Officer will report to the President and assume a strategic role in the overall management of the company. The CFO will have primary day-to-day responsibility for planning, implementing, managing and controlling all financial-related activities of the company. This will include direct responsibility for accounting, finance, forecasting, strategic planning, job costing, legal, property management, deal analysis and negotiations, investor relationships and partnership compliance and private and institutional financing.

Area of operation: machining industry

Location: Prague, Czech Republic
Job Description/Major Responsibilities:

 • Provides leadership in the development for the continuous evaluation of short and long-term strategic financial objectives.
 • Ensure credibility of Finance group by providing timely and accurate analysis of budgets, financial trends and forecasts.
 • Take hands-on lead position of developing, implementing, and maintaining a comprehensive job cost system.
 • Direct and oversee all aspects of the Finance & Accounting functions of the organization.
 • Evaluates and advises on the impact of long range planning, introduction of new programs/ strategies and regulatory action.
 •  Establish and maintain strong relationships with senior executives so as to identify their needs and seek full range of business solutions.
 • Provide executive management with advice on the financial implications of business activities.
 • Manage processes for financial forecasting, budgets, consolidation, reporting and financial models cash flow for CEO and senior management.
 • Provide recommendations to strategically enhance financial performance and business opportunities.
 • Ensure that effective internal controls are in place and ensure compliance with state and local regulatory laws and rules for financial and tax reporting.

Qualifications and Requirements:

 • BS/BA in Accounting or Finance, MBA and/or ACCA highly desirable.
 • Minimum 10+ years of Financial Management in a senior leadership role working directly with senior executives to manage a business.
 • Taking ownership and driving all activities with a sense of urgency.
 •  Systems implementation experience a plus.
 • Identifying/exploiting opportunities for reducing costs, improving productivity, and enhancing profit performance.
 • Flexible personality with the ability to think “outside the box”.
 •  Results-oriented. Ability to execute and carry out strategic and operational plans.
 • Strong interpersonal skills and effective communication skills.
 • Energetic, proactive.
 • Preferably in machining industry and/ or construction industry.

Our Client offers:

 • Interesting and challenging work in an international environment
 • Career development opportunities within the Group
 • Salary adequate to demonstrated experience
 • Bonus system adequate to performance
 • Rich social package
 • Contract of employment
 • Necessary work tools (incl. premium company car)
 • Relocation package if required

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

For European leader in building materials, with wide representation throughout Western Europe, we are looking for the right candidate to join their activities in  Central Europe:

Position: CHIEF MARKETING OFFICER (CMO)

Summary:

Chief Marketing Officer (CMO) is responsible for overseeing marketing initiatives within an organization. Works to develop areas such as sales management, product development, distribution channel management, marketing communications, including advertising and promotions, pricing, market research, and customer service.

The ideal candidate will have the ability to think strategically about brand architecture, expand reach through PR, drive customer activation and retention improvements, work collaboratively with a Sales team to develop strategy, lead a team of creatives and at all times evaluate results using deep analytical skills and a metrics driven mindset.

Area of Operation: building materials

Location: Warsaw or Budapest

Job Description/Major Responsibilities:

 • Responsible for creating and executing global marketing strategy.
 • Provide proactive strategy recommendations for multiple digital channels, including marketing automation, websites, email, SEO, SEM, social media, and customer relationship programs.
 • Develop segmentation, competitive analysis/market intelligence, prospecting, lead generation, product and market development, pricing, promotions, communications and budgets, sales force effectiveness, strategic planning, services units and revenue retention and growth.
 • Drive brand and name recognition through focused, differentiated reach and positioning strategy.
 • Drive processes and provide insights for real-time competitive analysis.
 • Innovate existing programs and develop new ones in a fast paced.
 • Develop and manage to KPIs that reflect the goals of a complex organization and multiple brands.
 • Create and maintain a strong executive team presence and work collaboratively with other teams, including Technical Team, Product Management, Sales Team and Finance.
 • Lead, manage, and inspire marketing departments.
 • Work closely with Sales team to understand customer needs and pains, develop the strategy.
 • Communicate regularly with all parts of the organization.
 • Support team in implementing best practices .
 • Represent and promote the Company at industry, tradeshow and similar events.
 • Some travel is required.

Required Skills and Experience:

 • 5+ years successful track record leading and growing a marketing organization.
 • Demonstrated ability to set aggressive goals and exceed them for the organization.
 • Accountable and results-oriented with strong analytical and quantitative thinking skills.
 • A strong knowledge of marketing principles, including branding, social media, marketing automation, and content.
 • Solid understanding of CRM, including associated processes and data management.
 • Exceptional leadership, coaching and motivational skills with an ability to communicate effectively with a matrix executive team.
 • Extremely resourceful and proactive in identifying problems and finding solutions.
 • Able to comfortably handle multiple high profile situations simultaneously.
 • Strong leadership skills Advanced knowledge of best practices in off line marketing and interactive marketing with a heavy emphasis on process, measurement, and analytics.
 • Strong organizational skills with precise attention to detail.
 • Ability to perform under pressure and cope with tight deadlines.
 • Demonstrated creativity a plus.
 • Experience FMCG marketing is welcome .
 • Proficiency in English is a must.

Our Client offers:

 • Interesting and challenging work in an international environment
 • Career development opportunities
 • Salary adequate to performance
 • Bonus system
 • Social package
 • Contract of employment
 • Necessary work tools (incl. premium company car)
 • International trainings

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

For a heavy duty construction and equipment manufacturer from the South of Poland, manufacturer that supplies products in CEE into diverse industry sectors, including transport, construction/building, waste & recycling and mining- we are searching for:

 

Position: PRODUCTION OPERATIONS MANAGER

Summary:

Reporting directly to the Managing Director, you will be able to demonstrate your capacity to plan and schedule production and take responsibility for the whole manufacturing operations. Your duties will include managing all production scheduling and ensuring responsibility for delivery of completed products to clients on time. You will be able to provide evidence of your ability to ensure the critical KPI’s in a Strategic Plan in a complex manufacturing environment are met.

You will be part of the senior management team involved with ongoing strategic planning and contributing to practical directions for sustainable business growth. Your ability to communicate across all levels within the organization will be supported by very strong organizational, time management and analytical skills.

Your previous experience and skills in manufacturing environment focused on continuous improvement and lean operations will be crucial to supporting our client in their ongoing lean programs.

Area of operation: heavy duty construction and equipment manufacturer

Location: South of Poland

Major Responsibilities and requirements:

 • Strong ability to liaise with the sales, engineering & purchasing teams and own production staff is critical.
 • As a part of the senior management team, high involvement in ongoing strategic planning and contributing to practical directions for sustainable business growth.
 • Strong ability and experience to communicate across all levels within the organization.
 • Very strong organizational, time management and analytical skills.
 • Experience is starting and running effective lean and efficiency improvement programs.
 • Focus and safety issues and understanding its role in manufacturing environment.
 • Hands-on attitude, proactive, positive but rather strong personality.

Qualifications:

 • MSc in adequate technical field, with at least 5-7 years of experience in managing complex production processes and several departments of over 180 staff.
 • Strong experience in Manufacturing, Project Management and/or Engineering.
 • Ability to work in international environment.
 • Taking ownership and driving activities with a sense of practical attitude and cost efficiency.
 • Results-oriented. Ability to execute and carry out strategic and operational plans.
 • Strong interpersonal skills and effective communication skills.

Our Client offers:

 • Interesting and challenging work in an international environment
 • Career development opportunities within the Group
 • Salary adequate to demonstrated experience
 • Bonus system adequate to performance
 • Social package
 • Necessary work tools (incl. medium class company car)
 • Support in relocation if required

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.

Our client enjoy 20% share of their market in machining in Europe, and are now looking for a Senior Product Manager. If you have a proven track record in a Product Manager role and looking for a step up, please read on.

Position: SENIOR PRODUCT MANAGER

Summary:

As Senior Product Manager you will be responsible for managing  product lines and achieving targeted market share growth through co-ordination of product marketing and target group development activities. Ideally we are looking for at least five years business to business experience in a product management role gained in an industry, machining, tools or similar industry involved in the B2B sale of technical products.

There is a real opportunity to ‚grow’ the role and progress within the global organization. Strong management skills are essential – you will also work closely with the Sales and Marketing Team, Directors at a strategic level.

Area of operation: machinery, industry

Location: Katowice region, Poland

Job Description/Major Responsibilities:

 • Full budget responsibility.
 • Working with the Customer Committee and overseeing the development/implementation of the customer strategy.
 • Managing a team of product and marketing specialists in matrix structure.
 • Identifying new customer and product/service opportunities that fall within the objectives of the corporate strategy.
 • Promoting ‚best practice’ program management principles with a keen focus on delivery against committed targets.
 • Working alongside marketing & operations managers to ensure adequate resources are available to support the implementation of product introduction plans.
 • Encouraging the generation of new product/service ideas from across the business.
 • Establishing resources and processes to manage, co-ordinate and disseminate market and competitor insight tailored to meet corporate and specific business area needs.
 • Effectively manage applicable budgets, ensuring that adequate resources are available to deliver product management and research programs.
 • Managing product financial business cases.
 • Assisting new business development opportunities.
 • Creating marketing strategies and plans, budgets, action plans for subordinate products and development of result verification methods.
 • Development of action plans, their implementation and day-to-day monitoring of the results.
 • Seeking, contracting and marketing new products.
 • Performing market analyses.
 • Negotiation of prices for product purchases and transactions terms with domestic and foreign suppliers.
 • Settlement of business terms for sales department, control of pricing strategy and margin.
 • Ongoing monitoring the efficiency of cost-reduction measures taken.
 • Developing BTL materials.

 

Required Skills and Experience:

 • A proven track record in a product management role (B2B or B2C).
 • Expert in product management principles, including lifecycle management, pricing methodologies, product development and introduction with minimum 5 years of experience on Product Manager role in international company.
 • Excellent program management, group facilitation and communication skills.
 • Good commercial acumen with strong analytical skills which facilitate sound decision making.
 • Excellent leadership and management skills with the proven ability to deliver programs on time and within budget.
 • Experienced assisting new business development opportunities.
 • Very high attention to detail with a highly developed positive work ethic.

Our client offers:

 • Competitive salary with excellent bonus and benefits package – relocation assistance is also available if required.
 • Social package (Private Health Care).
 • Contract of employment.
 • Necessary work tools (incl. company car).
 • International trainings.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone

Wysyłając aplikację jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).


By sending my application I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2002, item 1182 as amended.