Assessments, Selekcja Talentów. Awansowanie. Zatrudnianie.

Możemy wspomagać Twoja firmę w decyzjach związanych z awansowaniem wewnętrznym zatrudnionych już pracowników. Jakie są ich luki w doświadczeniu lub osobowości? Jak dobrze są dostosowani pod względem kultury pracy i organizacji? Jak ocenić wewnętrznych kandydatów i ich kompetencje, aby sprawdzić, czy pasują do nowych potrzeb twojej organizacji? To są krytyczne i kluczowe pytania dla wielu firm, a na które odpowiedzi mają znaczący wpływ na przyszły sukces twojego biznesu.

Dostarczamy rozwiązania, które umożliwiają osobom zarządzającym podejmować krytyczne decyzje, zapoznać się z faktami i danymi. W ten sposób można lepiej planować promocje pracowników lub podejmować decyzje o zatrudnieniu kandydatów zewnętrznych.

Do projektów ewaluacyjnych (szkoleniowo-warsztatowych) dedykujemy najlepszych konsultantów, których doświadczenia obejmują realizację prestiżowych projektów związanych z oceną i rozwojem kadry menedżerskiej najwyższego i średniego szczebla.
Nasi konsultanci posiadają akredytację Insights Discovery, BELBIN, EXTENDED DISC, Coach Praktyk Biznesu (International EMCC Practitioner Coach), Team Coach, Facylitator.

Realizowane projekty z zakresu Badania Organizacji:

• Badanie barometryczne nastrojów pracowniczych w organizacji. Diagnoza obszarów konfliktowych i ich przyczyn.
• Badanie opinii pracowników.
• Badanie zaangażowania.
• Badanie motywacji.
• Assessment Center.
• Development Center.
• Metody Oceny Kompetencji Pracowników.
• Efektywność w Sprzedaży na bazie narzędzia Insights Discovery.
• Efektywność osobista – Insights Discovery.
• Komunikacja i Budowanie Zespołów – w oparciu o narzędzie Insights Discovery.

Korzyści dla organizacji:

• Zdefiniowanie aspektów motywujących i demotywujących pracowników;
• Poznanie nastrojów i źródeł konfliktów w obrębie firmy;
• Rozpoznanie kluczowych problemów organizacyjnych firmy;
• Poznanie oczekiwań i planów rozwoju kariery pracowników;
• Ocena stopnia utożsamiania się pracowników z firmą;
• Zwiększenie zaufania w stosunku do kadry zarządzającej;

Korzyści dla pracowników:

• Możliwość wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa;
• Poczucie przynależności do firmy oraz możliwość wpływania na zmiany w firmie;
• Szansa na przekazanie własnych pomysłów i usprawnień w obrębie firmy;
• Możliwość zaproponowania zmian w sposobie funkcjonowania działów i współpracy między nimi;
• Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracowników przed wprowadzeniem zmian organizacyjnych;

Realizowane projekty szkoleniowe. Na podstawie uzyskanych wyników po przeprowadzonych Badaniach Organizacji prowadzimy warsztaty i szkolenia jako logiczny etap podnoszenia efektywności organizacyjnej.

• Warsztat efektywności – Dyskusja moderowana – Budowanie zaufania w organizacji.
• Efektywna współpraca.
• Akademia Przywództwa dla Managerów:
– Motywowanie,
– Zarządzanie przez Cele,
– Rekrutacja,
– Ocena kompetencji,
• Przekazywanie Informacji Zwrotnej po procesie Oceny Okresowej.
• Akademia Asesora.
• Budowanie relacji i współpraca.
• Efektywność w komunikacji, wywieranie wpływu.
• Asertywność.
• Zarządzanie sobą w stresie.
• Zarządzanie sobą w czasie – na bazie „Getting Things Done”.
• Motywowanie i rozwój pracowników.
• Zarządzanie przez cele.
• Przekazywanie informacji zwrotnej.
• Budowanie strategii w organizacji.
• Wyznaczanie i realizacja celów (warsztat autorski).
• 7 nawyków skutecznego działania.

Joanna Nowak
Managing Partner
Executive Search and Operations
Andrzej Trybuś
Partner, Business Development
Executive Search and Interim Management

Akredytacje:

Akredytacje:

154x86_xtended_Disc_logo                        75x95_nsights                           168x107_MCC_logo                     191x42_elbin_logo                     200x50_ogo