Badanie organizacji, nastrojów pracowniczych, obszarów konfliktowych. Informacja zwrotna.

Badania satysfakcji i potrzeb pracowników są jednym z głównych elementów otrzymywania informacji zwrotnej na temat kondycji przedsiębiorstwa. O sukcesie rynkowym w dużej mierze decyduje odpowiedzialny i zmotywowany do pracy zespół. Ankiety satysfakcji pracowników pozwalają poznać nastroje i postawy panujące wśród pracowników, odkryć źródła konfliktów, zdefiniować obszary problematyczne, a także najbardziej motywujące i satysfakcjonujące aspekty pracy.

Analiza potrzeb i poziomu satysfakcji pracowników pozwoli zapobiec niepożądanym zjawiskom takim jak duża rotacja pracowników, frustracja lub spadek zaangażowania i efektywności podczas wykonywania zadań.

Realizowane projekty z zakresu Badania Organizacji:
• Badanie barometryczne satysfakcji i klimatu organizacyjnego. Diagnoza obszarów konfliktowych, nastrojów pracowniczych i ich przyczyn.
• Badanie opinii pracowników.
• Badanie zaangażowania.
• Badanie motywacji.

Cel prowadzonych badań, pozyskanie informacji zwrotnej.
Badania diagnozują obszary konfliktowe i ich źródła w organizacji w relacjach interpersonalnych występujących na poziomie poszczególnych działów w firmie, jak również diagnozują osiągany przez pracowników poziom satysfakcji z pracy.

Badania motywacji, zaangażowania i opinii pozwalają ustalić czynniki motywacyjne poszczególnych grup pracowniczych. Ważnym aspektem jest uzyskanie odpowiednio wcześniej informacji na temat postaw i wprowadzenie działań zaradczych bądź naprawczych.

Metodologia prowadzenia badań.
W zależności od struktury organizacyjnej proponujemy, aby badanie diagnozujące obszary konfliktowe obejmowało wszystkich pracowników, ponieważ sytuacje konfliktowe widziane z różnych perspektyw – poziomów stanowisk oraz działów w firmie mogą mieć różną siłę i inne postrzegane źródła.
a) Narzędziem badania jest wysłana anonimowa ankieta on-line na wskazane adresy e-mail pracowników.
b) Pytania zawarte w ankiecie są sugerowane Państwu, a następnie wspólnie z dedykowanym konsultantem uzgodniamy ostateczną zawartość.
c) Ważnym elementem badania jest ustalenie metryczki w celu sprawdzenia jak postrzeganie konfliktów różni bądź nie różni się z uwagi np. na wiek, dział, zajmowane stanowisko, wykształcenie, staż pracy w firmie etc.
d) Statystyczne opracowanie wyników badania, prezentacja wyników w formie PPT podczas spotkania z Zarządem firmy. Przedstawienie wniosków i rekomendacji.
e) Ważnym etapem jest również opracowanie komunikacji dla pracowników o planowanym badaniu. Przedstawienie im celu i korzyści dla nich i organizacji.

Realizacja badania i prezentacja wyników odbywa się dynamicznie. Nawet do 5 dni roboczych!

Joanna Nowak
Managing Partner
Executive Search and Operations
Andrzej Trybuś
Partner, Business Development
Executive Search and Interim Management