Pochodzimy z biznesu. Rozumiemy twoje oczekiwania. Jesteśmy właściwym partnerem.

Polska. Węgry. Czechy. Kraje Nadbałtyckie. Azerbejdżan.

Jesteśmy twoim partnerem w Polsce, CEE i Azerbejdżanie, który – poprzez wieloletnie doświadczenie – ma doskonalą wiedzę na temat różnych przemysłów i może znaleźć i ocenić dla ciebie doskonałych kandydatów. Rozumiemy twoje potrzeby. Działamy wyłącznie w tych dziedzinach biznesu, które znamy i rozumiemy od wewnątrz i gdzie mamy własne rozlegle kontakty.

Każdy z nas ma przynajmniej 20-letnie doświadczenie w przemyśle na najwyższych stanowiskach w organizacji, szczególnie w branży materiałów budowlanych, sanitarnej, konstrukcyjnej, maszynowej, samochodowej, chemicznej oraz szeroko rozumianej dystrybucji i sprzedaży. B2B i B2C to nasze pola działania i wiemy jakie są ich wewnętrzne czynniki działania. Znamy wyzwania jakie stoją przed wysoko-wolumenową produkcją, rozwojem sprzedaży starych i nowych rynków, a także wyzwania związane ze zmianą w organizacji przy dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Ta wiedza, doświadczenie oraz własne doskonale realizowane procesy wewnętrzne dają twojej firmie pewność i zaufanie w wyniki naszych działań.